Koper moet binnen redelijke termijn bekend zijn

In koopovereenkomsten met commercieel vastgoed – bijvoorbeeld een bedrijfspand – kan het voorkomen dat de werkelijke koper op het moment van het ondertekenen van de koopakte nog niet bekend is. Partijen nemen dan in de koopovereenkomst meestal de zinsnede op dat het pand wordt gekocht door de koper of een door koper nader te noemen “meester”. Read more

Tweede echtgenote niet beschermd

Samengestelde gezinnen kom je tegenwoordig steeds meer tegen. De vraag wie wanneer op vakantie gaat en met welke vader of moeder is vaak nog wel op te lossen. Maar hoe wordt de erfenis eigenlijk geregeld? Krijgen alle kinderen een even groot erfdeel, of juist niet? En hoe voorkom je dat de nieuwe partner lastig gevallen wordt door de stiefkinderen, als de bindende factor in het gezin komt te overlijden? Read more

Aandelen zonder stemrecht (nog) niet mogelijk

Aandeelhouders van een bv waren tot 1 oktober 2012 gewend dat aan een aandeel altijd financiële rechten én zeggenschapsrechten verbonden waren. Vanaf dat moment echter werd het ook mogelijk om aan een aandeel alleen zeggenschapsrechten toe te kennen, en geen winstrechten. Dat gaat zelfs zover dat het kapitaal van een bv alleen maar uit winstrechtloze aandelen kan bestaan. Voor winstrechtloze aandelen bestaat geen ondergrens. Wel is er een ondergrens gesteld aan het aantal stemrechtloze aandelen. Read more