Koper moet binnen redelijke termijn bekend zijn

In koopovereenkomsten met commercieel vastgoed – bijvoorbeeld een bedrijfspand – kan het voorkomen dat de werkelijke koper op het moment van het ondertekenen van de koopakte nog niet bekend is. Partijen nemen dan in de koopovereenkomst meestal de zinsnede op dat het pand wordt gekocht door de koper of een door koper nader te noemen “meester”.

Deze nader te noemen meester moet in ieder geval bekend zijn bij het passeren van de notariële eigendomsoverdracht. Dat kan van belang zijn als er in de tijd gelegen tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering bij de notaris zich gebeurtenissen voordoen, waarvoor de koper aansprakelijk kan worden gesteld.

Voor het Gerechtshof Amsterdam speelde in juli 2013 een zaak waarbij in 2001 een bedrijfspand was verkocht en de koper zich het recht had voorbehouden om zijn meester te noemen. De juridische levering werd enkele malen uitgesteld omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de monumentenstatus van het pand.
Uiteindelijk wordt het pand in 2005 geleverd aan een door de koper genoemde meester. De verkoper vordert echter de overeengekomen boete wegens het steeds maar weer uitstellen van de levering. Door de rechtbank wordt de nader genoemde meester veroordeeld tot betaling van de boete.

In hoger beroep komt het gerechtshof echter tot een andere conclusie. Het noemen van de meester dan wel de werkelijke koper moet volgens het gerechtshof binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder enig voorbehoud. Het moet voor de verkoper dus binnen redelijke termijn duidelijk zijn aan wie wordt verkocht en geleverd. Als de werkelijke koper pas kort voor het passeren van de leveringsakte bekend is, wordt dit niet gezien als redelijke termijn. Hoewel de levering aan de genoemde meester wel rechtsgeldig is, wordt de partij die met verkoper in eerste instantie zaken heeft gedaan veroordeeld in het betalen van de boete, in plaats van de meester.

Wilt u meer weten over hoe om te gaan met het noemen van een nader te noemen meester in koopakten? Maak dan gerust een afspraak. De notaris is dé deskundige op dit terrein.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *